Zmluvy - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

Zmluvy

Dokumenty

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

  •   Zmluva o úvere

  •   PZP. citroen

  •   Havarijné poistenie
Návrat na obsah