Občianske združenie - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

Občianske združenie

 
Základné údaje:

 
Názov organizácie: Kvietky
 
Právna forma: občianske združenie
 
IČO: 52817491
 
Sídlo: Mierová 1, 982 01 Tornaľa
 
Názov banky: ČSOB Banka
 
IBAN: SK64 7500 0000 0040 2995 7111
 

Občianske združenie pri Centre pre deti a rodinu Tornaľa bolo založené nami – zamestnancami centra. Cieľom združenie je skvalitnenie života a rozvoj detí v ústavnej starostlivosti po materiálnej a duchovnej stránke.
 
Chceme si polepšiť, aby sme deťom vedeli zabezpečiť letné a zimné tábory, pobyty v prírode, športové pomôcky, hudobné nástroje, výlety, vlastne všetko čo nedokážeme uhradiť z rozpočtu CDR. Budeme vďačný za každý dar v materiálnej alebo finančnej forme.
 
 
V roku 2024 sa budeme uchádzať o 2% z dane.
 
Za každú pomoc Ďakujeme.
Návrat na obsah