2017 - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

2017

Dokumenty > Faktúry
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.


      Faktúra - január

      Fakrúra - február

      Faktúra - marec

      Faktúra - apríl

      Faktúra - máj

      Faktúra - jún

      Faktúra - júl

      Faktúra - august

      Faktúra - september

      Faktúra - október

      Faktúra - november

      Faktúra - december

Návrat na obsah