2015 - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

2015

Dokumenty > Faktúry
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

            Faktúra - január 2015

            Faktúra - február 2015

            Faktúra - marec 2015

            Faktúra - apríl - máj 2015

           Faktúra - jún - júl - august 2015

           Faktúra - september 2015

           Faktrúra - október 2015

           Faktúra - november 2015

          Faktúra - december 2015
Návrat na obsah