2023 - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

2023

Dokumenty > Faktúry
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

       Faktúra - január

        Faktúra - február

        Faktúra - marec

  Faktúra - apríl

   Faktúra - máj

   Faktúra - jún

   Faktúra - júl

   Faktúra - august

   Faktúra - september

   Faktúra - október

   Faktúra - november

   Faktúra - december

   
Návrat na obsah