Verejné obstarávanie - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie

Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa:

Detský domov , Mierová 1, 982 01 Tornaľa je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) verejným obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, pričom je povinný používať postupy podľa tohto zákona.
_____________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk :
Návrat na obsah