2020 - Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Centrum pre deti a rodiny Tornaľa
Prejsť na obsah

2020

Dokumenty > Faktúry
Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

       Faktúra - január

        Faktúra - február

        Faktúra - marec

        Faktúra - apríl

        Faktúra - máj

        Faktúra - jún

       Faktúra - júl

       Faktúra - august

       Faktúra - september

       Faktúra - október

       Faktúra - november

       Faktúra - december
   
Návrat na obsah