Centrum pre deti a rodiny Tornaľa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Centrum pre deti a rodiny Tornaľa poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Starostlivosť v centre zahŕňa zabezpečenie stravovania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a prípravy na povolanie, psychologickej starostlivosti, poskytovanie bývania, osobného vybavenia, obslužných činnosti, vytváranie podmienok na záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť. 
Do nášho centra sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Kapacita centra je 70 detí. Centrum pre deti a rodiny zriaďuje sieť samostatne usporiadaných skupín a sieť profesionálnych rodín ako svoje organizačné súčasti.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky