Odporúčané linky - Detský domov Tornaľa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odporúčané linky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 
Tel.:+421 2 2046 0000 
Bratislava 816 43
http://www.employment.gov.sk/sk/
 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
http://www.upsvar.sk/
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 
https://crz.gov.sk/ 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
P. O. BOX 82 
817 82 BRATISLAVA  
http://www.mfsr.sk/
 
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P.O.Box 57
814 99 Bratislava
http://cipc.sk/


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky