Naše kontakty - Detský domov Tornaľa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše kontakty


Centrum pre deti a rodiny Tornaľa, Mierová 1, 982 01 Tornaľa 
IČO: 356 78411, DIČ: 202 095 35 28
             

               
Riaditeľstvo: Mgr. Elena Pereczová,
            tel.: 047 5523145, 0905 843 565, 
          e-mail : domovtornala01@stonline.sk
            

Ekonomické oddelenie: Iveta Korenová, Alica Árvaiová, Andrea Széplakiová
             tel.: 047 5011205    


Sociálne pracovníčky: PhDr. Jana Beneová,  tel.: 0918 635 288 - koordinátorka pre PNR
        Mgr. Blanka Tóthová,  tel.: 0917 204 529, 047 552 35 39 
        Bc. Ingrid Turisová,     tel.: 0918 635 104, 047 552 35 39

Psychológovia: Mgr. Anna Juhászová, Mgr. Žofia Kovács Cselényi, Mgr. Richard Kardos
  tel.: 0918 635 588

Vedúca úseku starostlivosti o deti: PhDr. Anikó Szabariová

                     tel.: 0907 858 682
Samostatne usporiadané skupiny

     Tulipány               Motýle                    Slnečnice                     Včielky
tel.: 0902 581 213                            tel.: 0915 434 577                           tel.: 0915 050 574                                   tel.: 0908 577 841
e-mail: dedtulipany@gmail.com             e-mail: mytyliky22@gmail.com              e-mail: slnecnica.dolna@gmail.com         e-mail: dedvcelince@gmail.com
 

                                                                             


                                                                     
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky